Webinarium

Drzewa – polityka miast

14 grudnia 2021 9.00-14.00

Program

Rejestracja na to wydarzenie została zakończona

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY

PIOTR

REDA

SARA

TIL DĄBROWSKA

WOJCIECH JANUSZCZYK

MAJA JAROSZEWSKA

Poznaj naszych prelegentów

architekt krajobrazu Instytutu Architektury Krajobrazu KUL,

prezes i fundator Fundacji Krajobrazy

adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu

prezes Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, doktor nauk biologicznych, architekt krajobrazu

specjalista ds. kształtowania terenów zieleni, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

MAGDALENA GOCZAŁ

pracownik Zespołu Kraków

w Zieleni Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

ŁUKASZ

SŁAWIK

dyrektor Zespołu Teledetekcji Środowiska MGGP Aero

MONIKA PEC-ŚWIĘCICKA

zastępca dyrektora w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Miejski Architekt Krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni, Certyfikowany Inspektor Drzew

DR HAB. KRZYSZTOF LEJCUŚ

kierownik projektu

Hydrobox 2.0

DR INŻ. PIOTR TYSZKO-CHMIELOWIEC

dyrektor Instytutu Drzewa
i współpracownik Fundacji EkoRozwoju, ekspert arborystyczny
i wykładowca

DR BEATA PACHNOWSKA

członek zarządu Instytutu Drzewa, wiceprezes firmy badań marketingowych IMAS, strateg, badacz ludzi i drzew

DR INŻ. MARZENA SUCHOCKA

architekt krajobrazu, wykładowca w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW, pracownik Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, kierownik Zespołu Badań i Analiz Stanu Zdrowotnego Zadrzewień na Terenach Zurbanizowanych

Do kogo kierujemy webinarium?

Serdecznie zapraszamy do udziału

pracowników Zarządów Zieleni Miejskiej i ogrodników miejskich

architektów krajobrazu, projektantów

pracowników Zarządów Dróg i Zieleni

inwestorów i wykonawców terenów zieleni oraz inwestycji miejskich

dendrologów, arborystów

pracowników samorządowych

Rejestracja na to wydarzenie została zakończona

Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in.:

CO W PROGRAMIE?

  • Standardy ochrony drzew przy budowie nowych budynków czy dróg
  • Właściwa pielęgnacja i ocena stanu drzew
  • Rola drzew sędziwych w Krakowie - projekt "Drzewo sędziwe"
  • Baza danych drzew
  • Worki do podlewania drzew - za i przeciw
  • Wdrażanie standardów

Magdalena Goczał
Rola sędziwych drzew w mieście

Drzewne życie, także to miejskie, składa się z wielu różnych etapów. Kolejne odsłony tego cudu natury płynnie następują po sobie ucząc Nas, że z drzewnej perspektywy koniec jest jedynie początkiem czegoś nowego. Każde z drzew czeka na nasze zrozumienie, niezależnie czy jest starym drzewem, na pozór martwym stojącym pniem, czy też może jedynie zbutwiałą kłodą pokrytą roślinnością. Drzewa żyjące pośród Nas stają się wraz z wiekiem bezcennymi świadkami historii. Na co dzień muszą jednak poradzić sobie z dynamicznie zmieniającą się tkanką miejską. W takich warunkach nie tak łatwo znaleźć spokojną przystań nazywaną domem. Jak im pomóc by z bezimiennych lokatorów stali się pełnoprawnymi obywatelami miasta? Z chęci podjęcia pomocy oraz dialogu Krakowian z drzewami powstał projekt „Drzewo Sędziwe”.

Maja Jaroszewska
Zmiany w organizacji ruchu sposobem
na powrót drzew przyulicznych w Poznaniu

Wraz z upływem lat dokonało się wiele zmian, które przyczyniły się do utraty wielu przyulicznych drzew. Zmiany te dokonywały się na wielu płaszczyznach. Moglibyśmy cieszyć się drzewami znacznie dłużej, gdybyśmy dali im przestrzeń do życia na ich warunkach, realizując przy tym inne cele w sposób zrównoważony. Drzewa przyuliczne, które są charakterystycznym elementem krajobrazu miejskiego, zaczęły „znikać” między innymi na skutek rozbudowy układu komunikacyjnego, poszerzania liczby pasów dla ruchu, co jak wiadomo było polityką realizowaną w wielu miastach na całym świecie. Był czas kiedy i my, jako społeczeństwo przestaliśmy dostrzegać, że nasze codzienne, drobne zachowania mają ogromne znaczenie dla kształtowania przestrzeni wspólnej, a przede wszystkim zachowania i ochrony drzew rosnących przy ulicach.Samochody z czasem zajęły (za społecznym przyzwoleniem) miejskie chodniki, utrudniając poruszanie się pieszym. Każdy niezabezpieczony fragment zieleni stał się miejscem do nieuprawnionego parkowania. Normą stało się parkowanie dosłownie w każdym miejscu, na którym dało się zaparkować łamiąc przy tym podstawowe zasady bezpieczeństwa, utrudniając widoczność, dopuszczając do niszczenia majątku miejskiego jakim jest zieleń i szara infrastruktura. Normą stał się krajobraz jak po burzy - błotnistych klepisk, na których kiedyś rosła trawa. Nie przeszkadzało nam również zaparkować na korzeniach drzew w tzw. misach drzew. Niestety to właśnie m.in. te codzienne, drobne zachowania przyczyniają się do zamierania drzew na skutek m.in. zagęszczenia/ubicia gruntu wyjeżdżonego kołami samochodów (grunt staje się nieprzepuszczalny dla wody i powietrza); czy chociażby stosowania toksycznej soli drogowej na naszych chodnikach do wytapiania śniegu. Obumieranie drzew to proces rozłożony w czasie, na kilka lat, dlatego tak trudno często nam dostrzec powiązania pomiędzy naszymi przyzwyczajeniami a ich pogarszającą się kondycją. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy do czynienia ze wzmożonymi protestami mieszkańców przy pracach związanych z odtworzeniem terenów zieleni nielegalnie zajętych przez samochody. Znaczna część mieszkańców nie widziała potrzeby zmian, uważając że jest dobrze, tak jak jest (ulica zredukowana do funkcji parkingowej i ruchu kołowego). Takie projekty jak Strefa Płatnego Parkowania na terenie Osiedla Jeżyce wdrażana w 2010 r., z jednoczesnym wprowadzeniem drzew, były wówczas bez poparcia mieszkańców. Dziś sytuacja diametralnie uległa zmianie. Jednak nie stało się to nagle. Był to proces wielu konsultacji, rozmów i uzgodnień z udziałem różnych stron w tym mieszkańców, urzędników, projektantów i wykonawców. Początkowe, testowe projekty dla kilku poznańskich ulic (np. Taczaka, Jackowskiego), zmieniające organizację ruchu, wprowadzające do przestrzeni inne funkcje, zaowocowały rozwiązaniami w szerszej skali…

O czym porozmawiamy?

Łukasz Sławik
Krajowa Mapa Koron Drzew™ - wynik kompleksowej inwentaryzacji drzew w Polsce

Współczesny rozwój regionu warunkowany jest już nie tylko potencjałem gospodarczym, czy poziomem wykwalifikowania społeczności lokalnej, ale również jakością środowiska życia i pracy, w tym terenów zieleni. Zmiana mentalności społeczeństw dotycząca stosunku do środowiska przyrodniczego spowodowała, że w miastach i metropoliach XXI w. tereny zieleni zajmują coraz większe powierzchnie, wyznaczając nowe kierunki kształtowania przestrzeni zurbanizowanych. Wychodząc naprzeciw potrzebom, firma MGGP Aero opracowała innowacyjny produkt Krajowa Mapa Koron Drzew™, który dostarcza kompleksowej informacji przestrzennej o drzewach, prezentując szereg narzędzi służących budowaniu wiedzy zarówno na temat pojedynczych osobników, jak również większych kompleksów zieleni, niezależnie od typu pokrycia terenu i własności gruntów. Jest to zintegrowane rozwiązanie na poziomie inwentaryzacji, aktualizacji i zarządzania danych, którego zasadniczym celem jest dostarczanie informacji oraz wymiana wiedzy na temat zieleni wysokiej stosując nowoczesne metody teledetekcyjne oraz narzędzia informatyczne.

MONIKA PEC-ŚWIĘCICKA
Drzewa w centrum uwagi

Wystąpienie zilustruje ewolucję podejścia do drzew we Wrocławiu, którą zapoczątkowały wyzwania związane ze wzrostem zaangażowania społecznego, zmiany w prawie ogólnokrajowym na niekorzyść drzew oraz postępujące zmiany klimatu. Opowiemy o profesjonalizacji utrzymania drzew przez korzystanie z narzędzi mapowych i tworzenie systemu do zarządzania, w tym bazy zinwentaryzowanych drzew, o ochronie drzew i wspomaganiu ich wzrostu (m.in. o stosowaniu treegatorów) oraz opiece nad drzewami starszymi, konsultowaniu planów wycinek i co w ogóle traktujemy jako przesłanki do usuwania drzew. Śmierć drzewa to jednak nie koniec zajmowania się nim - na dużą skalę we Wrocławiu wprowadziliśmy akcję "drugie życie drzewa", która ma także swoją część edukacyjną. W innych aspektach także stawiamy na edukację i pokażemy jej przykłady. Stan drzew w mieście nie zależy tylko od ZZM, dlatego powołaliśmy do życia Miejski Zespół ds. Zieleni, na spotkaniach którego omawiamy z pracownikami innych jednostek i spółek możliwości lepszej ochrony drzew, wymieniamy się doświadczeniami i dobrymi praktykami. O tym też opowiemy.

DR HAB. KRZYSZTOF LEJCUŚ
Nowoczesne rozwiązanie mające na celu wsparcie drzew po posadzeniu

Myśląc o drzewach w miastach należy mieć na uwadze, że niemal każdego dnia muszą zmagać się trudnymi warunkami dla ich rozwoju i wzrostu. Częste susze w okresie aklimatyzacji drzew nie sprzyjają ich rozwojowi. Długotrwałe posuchy wiosenne mogą objawiać się u drzew po kilku miesiącach nekrozą brzeżną liści. Niezwykle istotnym problemem jest zapewnienie optymalnej ilości wody nowo posadzonym drzewom w przestrzeni miejskiej. Pomocnym rozwiązaniem w tym zakresie jest Hydrobox. Hydrobox to proste rozwiązanie (nie wymagające dodatkowych sprzętów, czy dużych nakładów pracy) zapewniające lepszy „start” drzewom w trudnych warunkach miejskich. Technologia polega na umieszczaniu specjalnych mat w obrębie bryły korzeniowej nowo sadzonych drzew. Hydrobox magazynuje wodę, kiedy jest ona dostępna, a następnie oddaje ją roślinom w okresach jej niedoborów, zapewniając drzewom stały dostęp do życiodajnej wody, co jest kluczowe w pierwszych miesiącach i latach po posadzeniu.

dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec
Co standardy cięć i pielęgnacji oraz inspekcji
i diagnostyki drzew wnoszą do praktyki opieki nad drzewami?

Opublikowane ostatnio przez wrocławską Fundację EkoRozwoju standardy utrzymania drzew są już dostępne w postaci elektronicznej i papierowej (drzewa.org.pl). W ramach zwięzłego wykładu skupię się na tych ich zapisach, które albo są nowatorskie, albo mogą być dyskusyjne. Np. standard inspekcji i diagnostyki rozróżnia stabilność i kondycję drzewa, które to charakterystyki bywają w praktyce łączone i mieszane. Nowatorska jest klasyfikacja cięć w standardzie cięć i pielęgnacji, inspirowana najnowszym opracowaniem European Arboricultural Council. Oparta jest ona na określeniu obszarów korony, w których wykonuje się dany zabieg, a dodatkowo na sposobie cięcia - czym się różni od starszych klasyfikacji, opartych na motywacji zabiegu (cięcia techniczne, przyrodnicze…).

dr Beata Pachnowska
Jak wdrożyć standard/y prac na drzewach
i w ich otoczeniu?

Standardy przygotowane przez FER mogą być wykorzystane przez wiele podmiotów na różne sposoby: od nieformalnego uzupełnienia wiedzy danej osoby, po sformalizowane rozporządzenia decydentów jednostki samorządowej czy przedsiębiorstwa. Omówię różne poziomy stosowania standardów oraz najważniejsze elementy procesu wdrażania na wybranych przykładach.

dr inż. marzena suchocka
Drzewo w mieście - zbędny luksus czy niezbędna konieczność?

Ekosystem miasta powiązany jest ściśle z zielono-niebieską infrastrukturą, dlatego strategicznie planowane, projektowane
i zarządzane jest kluczowe w kontekście dostarczenia szerokiego wachlarza usług ekosystemowych oraz ochrony różnorodności biologicznej. Miasta muszą mierzyć się z nowymi problemami, takimi jak chociażby zmiany klimatu, co podnosi znaczenie zielonej infrastruktury, a zarządzanie drzewami miejskimi staje się ważnym narzędziem pozwalającym na zwiększenie stopnia rezyliencji terenów miejskich. Wystąpienie dotyczyło będzie wartości drzew i usług ekosystemowych, potrzeby ochrony różnorodności biologicznej, opracowywania standardów a wszystko w celu poprawy jakości życia w miastach (wellbeing). Zielona infrastruktura zaczyna być coraz częściej uważana w strategicznych dokumentach UE za tańszą i bardziej trwała alternatywę lub uzupełnienie rozwiązań proponowanych przez tradycyjną inżynierię, dlatego warto o tym rozmawiać.

piotr reda
Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym –
standard postępowania

SARA TIL-DĄBROWSKA
Ochrona prawna drzew

W ciągu ostatnich lat kilkukrotnie zmieniały się przepisy regulujące zasady ochrony drzew w Polsce. Jakie standardy obowiązują dzisiaj? Kiedy drzewo może zostać usunięte? Jakich formalności należy dopełnić? Czy przepisy chronią drzewa przed zniszczeniem? Jak radzić sobie z drzewami sąsiada? Poruszymy te kwestie już 14 grudnia.

wojciech januszczyk
Jak we mgle!

Greenwashing, to pojęcie często pojawiające się na ustach aktywistów miejskich w odpowiedzi na politykę miejską dotyczącą wykonywania nasadzeń drzew w mieście. "Zamgławianie" to pojecie, które odnosi się do nasadzeń rekompensacyjnych, gdy

w grę wchodzi wycinka drzew w centrach miast. Takim właśnie przepychankom, zużywaniu "energii ludzi miasta" i temu,

po co powinniśmy sadzić drzewa i jaka jest ich rola w odniesieniu do zmian klimatu oraz gospodarki obiegu zamkniętego, chciałbym poświęcić swoje wystąpienie - Jak we mgle!

Webinarium - krok po kroku

SPOTKAJMY SIĘ ONLINE

Webinarium, które możesz obejrzeć, niezależnie od sytuacji.
Bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub innymi uczestnikami szkolenia. Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail służbowy (warunek konieczny)


2. Na wskazany e-mail, otrzymasz link
do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)


3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail


4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie


5. W czasie trwania poszczególnych prelekcji istnieje możliwość zadania pytania na czacie - odpowiedzi będą udzielane w trakcie
lub po prelekcji. Jeśli z uwagi na ograniczony czas lub dużą ilość pytań prelegent nie będzie
w stanie udzielić odpowiedzi mogą być przesłane mailem.

→ Niemal 5 godzin wiedzy

→ Możliwość zadania pytań na czacie

→ Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

→ Brak kosztów przejazdu

→ Wygoda i bezpieczeństwo

Udział w webinarium jest bezpłatny dla: pracowników jednostek samorządowych, zarządów zieleni, zarządów dróg, pracowników szkół i uczelni - prosimy o podanie służbowego adresu e-mail podczas rejestracji.


Dla pozostałych uczestników opłata wynosi 89 zł netto/osobę. Cena promocyjna obowiązuje do 22 listopada br., po tym terminie opłata wynosi 109 zł netto/osobę.


Wysyłając zgłoszenie akceptują Państwo niniejsze warunki i w przypadku jeśli osoba wysyłająca zgłoszenie nie jest pracownikiem którejś z wymienionych wyżej instytucji, uprawnionej do bezpłatnego udziału, zobowiązują się do uiszczenia opłaty.


Osoby prywatne chcące wziąć udział w tym webinarium mogą to zrobić za uiszczeniem opłaty jak wyżej. W takiej sytuacji prosimy o wpisanie w polu "Stanowisko": "osoba prywatna" oraz o wpisanie w polu przeznaczonym na NIP: 0000000000.


W przypadku osób prywatnych rejestrujących się na webinarium, aby otrzymać link do udziału w webinarium (w przededniu webinarium) konieczne jest opłacenie proformy, którą otrzymają Państwo po dokonaniu rejestracji.


Rezygnacje z udziału w webinarium przyjmujemy mailowo (na adres j.wieclawska@abys.pl) do dnia
13 grudnia do godziny 12:00
. W przypadku nieotrzymania rezygnacji przyjmujemy że biorą Państwo udział w webinarium.


Rejestracja na to wydarzenie została zakończona

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM


"

Regulamin uczestnictwa w webinarium

Do pobrania:

Polityka prywatności

Kontakt

Problemy z logowaniem:

Agnieszka Orlikowska

tel. +48 539 549 447

e-mail: a.orlikowska@abrys.pl

Dorota Szypulska

tel. +48 784 001 819

e-mail: d.szypulska@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807